Keyword Pages
conjunctiva-müller muscle resection 055
levator aponeurosis surgery 055
ptosis surgery 055
ptosis 055
konjonktiva-müller rezeksiyonu 055
levator aponevroz cerrahisi 055
ptozis cerrahisi 055
bleeding 063
clinical characteristics 063
risk factors 063
warfarin overdose 063
kanama 063
klinik özellikler 063
risk faktörleri 063
warfarin doz aşımı 063
lornoxicam 072
postoperative pain 072
tramadol 072
lornoksikam 072
ameliyat sonrası ağrı 072
delirium 081
major depressive disorder 081
palliative care 081
psychiatric consultation 081
deliryum 081
majör depresif bozukluk 081
palyatif bakım 081
psikiyatri konsültasyonu 081
bare-metal stent 087
drug-eluting stent 087
in-stent restenosis 087
çıplak metal stent 087
ilaç kaplı stent 087
stent içi restenoz 087
buerger’s disease 091
peripheral vascular diseases 091
thromboangiitis obliterans 091
buerger hastalığı 091
periferik damar hastalığı 091
tromboanjiitis obliterans 091
computed tomography 094
pancreatic tail 094
trauma 094
bilgisayarlı tomografi 094
pankreas kuyruğu 094
travma 094
pandas 097
penicillin 097
streptococcus 097
tourette syndrome 097
penisilin 097
streptokok 097
tourette sendromu 097
acute pancreatitis 101
azathioprine 101
drug 101
akut pankreatit 101
azatiyoprin 101
ilaç 101
alzheimer's disease 105
memory 105
personality 105
runny nose tests 105
alzheimer hastalığı 105
hafıza 105
kişilik 105
burun akıntı testleri 105
alkylating agent 110
bone cancer 110
chemical agent 110
chemotherapy 110
etiologic factors 110
malign bone tumor 110
radiotherapy 110
alkilleyici ajan 110
kemik kanseri 110
kimyasal ajan 110
kemoterapi 110
etyolojik faktörler 110
malign kemik tümörü 110
radyoterapi 110