Pitozis cerrahisinde farklı teknik ve materyaller

Ayşe Dolar Bilge, Cem Mesçi, Hasan H. Erbil

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.001

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 1
6095 2445

Pitozis tamirinde konjunktiva-Müller kası rezeksiyonu ve eksternal levator rezeksiyonu yöntemlerinin sonuçları

İlke Bahçeci Şimşek

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.011

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2109 1394

Varfarin doz aşımı nedeniyle kliniğe yatırılan hastaların klinik özellikleri ve doz aşımı ile ilgili risk faktörleri

Alihan Oral, Semih Başçı, Osman Köstek, Mehmet Uzunlulu

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.012

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2551 1290

Lomber disk cerrahisinde ameliyat sonrası ağrı tedavisi için lornoksikam ve tramadol uygulamalarının karşılaştırılması

Yasin Yener, K. Hakan Erkal

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.013

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1997 1071

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yatarak tedavi gören hastalara istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi: 2018 yılı verileri

Mehmet Hamdi Örüm, Mahmut Zabit Kara, Gamze Örüm, Oğuzhan Bekir Eğilmez

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.014

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1171 1177

Perkütan koroner girişim geçiren hastalarda stent-içi restenozun öngörücüleri

İsmail Polat Canbolat, Alev Arat-Özkan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.015

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1730 1119

Tromboanjiitis obliterans: Nadir bir olgu sunumu

Yusuf Karancı, Cihan Bedel

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.016

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
3031 1232

Batına künt travma sonrası izole pankreas kuyruk laserasyonu: Nadir bir tablo

Adem Yokuş, Hanifi Koca, Harun Arslan, Ramazan Çelik, İdris Tüzün

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.017

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1578 1133

Ağır işlevsel bozukluk ile başvuran iki erkek çocukta Tourette sendromu belirtilerinin penisilin profilaksisi ile iyileşmesi

Serhat Kala, Mahmut Zabit Kara, Mehmet Hamdi Örüm

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.018

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1613 1678

Azatiyoprin ilişkili bir akut pankreatit olgusu ve ilaç-ilişkili akut pankreatit

Alihan Oral, Fatih Türker, Erdem Koçak, Aydın Tunçkale

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.019

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2290 1344

Alzheimer hastalığı erken tanısında burun akıntısı testlerinin önemi

Kayhan Özkan, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.020

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
13229 1342

Malign kemik tümörlerinin etyolojisi

Neslihan Aksu, Şükriye Damla Kara, Taner Aksu, Vefa Atansay, Ayhan Nedim Kara

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.021

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1281 1137

Trombotik trombositopenik purpura olgularının değerlendirmesi: Tek merkez deneyimi

Cengiz Ceylan, Şeyma Hızarcı, Gülin Keskin, Damla Çağla Patır, Aybüke Olgun

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.022

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1876 1091

Nozokomiyal karbapenem dirençli klebsiella enfeksiyonlarında risk faktörlerinin incelenmesi

Sevil Alkan Çeviker, Özgür Günal, Süleyman Sırrı Kılıç

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.023

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1628 1169

Kulaklık kullanımı ve anksiyete

Muhammet Fatih Ekşi, Mehmet Özhan Kara, Oğuz Alp Çakır, Muhammet Alparslan Özdemir, Ali Kaan Akyüz, Zehra Pınar Cengiz, Muhammet İhsan Çakan, Ahmet Selim Keleş, Sercan Obay, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.024

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
2213 1831

Azigos lob: Nadir bir olgu

Mustafa Korkut, Yusuf Karancı, Murat Duyan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.025

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
2211 1606

Venlafaksin kullanımı ile ilişkili akut distoni

Mehmet Hamdi Örüm, Yaşar Kapıcı

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.026

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
7247 2423

Multipl miyelomda başvuru semptomu olarak halsizlik

Umutcan Türk, Yalkın Dalda, Aybüke Olgun, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.027

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1846 1000

Akut kolşisin toksisitesi: Olgu sunumu

Çiğdem Dinçkal, Soner Duman

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.028

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1675 1584

Malign melanom tipleri ve tedavisi

Oğuzhan Acet, Arda Şenyiğit, Bilgesu Koyun, Eda Özalp, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.029

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
2198 2715