Ahmet Peker1, Muhammet Ali Kaypak1, Hakan Yarkıcı1, Bengü Erkul1, Cengiz Ceylan2, Harun Akar1

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Dapson; dahiliye; methemoglobinemi.

Özet

Dapson sentetik sülfonlar grubuna ait bir anilin türevidir. Etki mekanizması dikkate alındığında dapsonun hem antibakteriyel hem anti-inflamatuvar etkisi olduğu görülür. Dapson nadiren hemoglobin oksidasyonunu indükleyerek eritrosit içerisinde bulunan sitokrom b5 redüktaz enzim aktivitesini azaltır ve belirgin methemoglobinemiye yol açar. Bu yazıda sekiz yıldan bu yana diskoid lupus tanısı ile dapson kullanan 36 yaşında bir erkek hastada gelişen methemoglobinemi olgusu sunuldu.