Safiye Koçulu1, Vefa Atansay2, Işık Karalök3, Ayhan Nedim Kara2, Neslihan Aksu2

1Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Apse, ayırıcı tanı, hematom, enfeksiyon, septik artrit, sistemik lupus eritematozus

Özet

Sistemik lupus eritematozus (SLE) uzun dönem kortikosteroid tedavisi gerektirebilen nükslerle karakterize romatolojik bir hastalıktır. SLE’li hastalarda kortikosteroid tedavisine bağlı olarak eklemlerde avasküler nekroz ve septik artrit görülebilir. Hastalığın kendisi ve kortikosteroid tedavisi akut faz reaktanları düzeylerinde değişikliklere neden olduğundan, laboratuvar testlerini kullanarak apseyi hematomdan ayırt etmek zordur. Özellikle karmaşık olgularda, farklı radyolojik yöntemlerin kullanılmasıyla bile apse ve hematomun ayırt edilmesi zorlayıcıdır. Bu yazıda, iki taraflı tekrarlayan septik artrit nedeniyle ameliyat edilen ve sonunda hematom tanısı konulan 53 yaşında bir erkek hasta bildirildi. Bu raporun amacı, septik artritin ayırıcı tanısında hematomun dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktır.