Emre Gedik1, Mehmet Hamdi Orum2

1Department of Neurology, Kırklareli State Hospital, Kırklareli, Turkey
2Department of Psychiatry, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, hiperhidrozis, hipoestezi, hasta pozisyonlaması, sempatektomiler

Özet

Şiddetli palmar ve/veya aksiller hiperhidrozis hastaları olumsuz etkileyebilir. Torakoskopik sempatektomi şiddetli hiperhidrozis tedavisinde sıklıkla tercih edilir. Cerrahide hasta pozisyonlaması bazı komplikasyonlara neden olabilir. Bu yazıda, hiperhidrozis için torakoskopik bilateral sempatektomi sonrası sol elin ilk üç parmağının palmar tarafında hipoestezi gelişen bir erkek hasta sunuldu. Sinir ileti çalışmaları anlamlı olmayan sonuçlar gösterdi. Hipoestezinin kolların hiper-abdüksiyon pozisyonu ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Bu komplikasyon cerrahiden iki ay sonra ortadan kayboldu. Uygun hasta pozisyonlaması bu komplikasyonları önleyebilir.