A case of Plasmodium falciparum malaria presenting with splenic infarction
2023, Cilt 9 - Sayı 2, Sayfa 059-062
Serpil Oğuz Mızrakçı

Yukarıdaki kodu giriniz.