Ensar Demir1, Ali Çimen1, Oytun Erbaş2

1İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, kalıtım, kappa opiat reseptör, mono amino oksidaz geni, mü opiat reseptör, zevk, veziküler monoamin transporter 2

Özet

Yaygın bilinenin aksine, genetik olarak aktarılan özelliklerimiz sadece fiziksel olanlar değildir. Ruh halimizi belirleyen özelliklerimizin de genetik ifadesi vardır. VMAT2 proteini olumlu düşünmeye yatkınlığa GOD geni aracılığıyla etki eder. Benzer şekilde, monoamin oksidaz A proteini de amigdala ve hipokampüste bolca bulunan monoamin yıkımından sorumlu olarak ruh haline etki eder. Kadınlarda daha yaygın bulunan Kappa opioid reseptörü ve erkeklerde daha yaygın bulunan Mü opioid reseptörünün madde arama davranışı ve bağımlılık üzerinde belirleyici etkileri vardır. Dolayısıyla, aşağı regülasyon/yukarı regülasyon mekanizmasına göre, bağımlılık davranışı tamamen çevresel etkenlere bağlı olmayıp genetik etkenlere de bağlıdır.