Damla Çağla Patır, Işıl Köseli, Bahar Engin, Harun Akar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: İlaç ilişkili akut pankreatit; laktik asidoz; metformin

Özet

Metformin en sık reçete edilen oral antidiyabetiktir. En ciddi yan etkisi laktik asidozdur. Erken tanı ve erken hemodiyaliz mortaliteyi azaltan en önemli unsurdur. Bu yazıda, bilinmeyen böbrek yetmezliği nedeni ile gelişen yüksek metformin konsantrasyonlarına bağlı laktik asidoz ve akut pankreatitin birlikte görüldüğü bir olgu sunuldu.