Damla Çağla Patır, Harun Akar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aluminum intoxication; Alzheimer's disease; Occupational diseases

Özet

Alzheimer hastalığı zamanla kademeli olarak bozulan ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Hastalık ilerledikçe, bilişsel beceriler, karar verme yetisi ve günlük işleri yürütme becerisi önemli derecede azalır. Alüminyum, Alzheimer hastalığının etyolojisinde yer aldığı kanıtlanmış nörotoksik bir ajandır. Bu yazıda, mesleki maruziyet nedeni ile alüminyum intoksikasyonu gelişen ve demans ve polinöropati bulguları ile tarafımıza başvuran bir olgu sunuldu.