Damla Çağla Patır, Ahmet Peker, Harun Akar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma; hipoglisemi; paraneoplastik sendromlar

Özet

Hodgkin lenfoma bir lenfoproliferatif malignite olup genellikle soliter ya da generalize lenfadenomegali ile karakterizedir. Hipoglisemi, solid organ tümörlerine bağlı görülebilen paraneoplastik bir sendrom olarak prezente olabilmektedir. Literatürde Hodgkin lenfomaya bağlı gelişen hipoglisemiye dair sınırlı sayıda olgu bulunmaktadır. Bu yazıda kür Hodgkin lenfoma öz geçmişi olan tekrarlayan hipoglisemiler nedeni ile tarafımızca tetkik edilirken Hodgkin lenfoma nüksü saptanan bir paraneoplastik hipoglisemi olgusu sunuldu.