Yusuf Karancı, Cihan Bedel

Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Anahtar Kelimeler: Buerger hastalığı, periferik damar hastalığı, tromboanjiitis obliterans

Özet

Tromboanjiitis obliterans (TAO) ya da Buerger hastalığı alt ve üst ekstremitelerdeki küçük-orta boy arter ve venlerde segmental tutulum gösteren ilerleyici bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşın altındaki erkekleri etkiler ve predispozan faktör olarak tütün kullanımı ile ilişkilidir. Sistemik hastalıkların ekarte edilmesi önemli tanı kriterlerinden biridir. Hastaların büyük bir bölümü amputasyona maruz kaldığından erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu yazıda ayakta ağrı ve renk değişikliği ile başvuran, TAO tanısı konulan 30 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Bu olgu, acil hekimleri için ayakta ağrı ve renk değişikliği ile başvuran hastalarda TAO tanısını hatırlatmayı amaçlamaktadır.