Mehmet Uzun1, Burak Karakaş1, Ömercan Topaloğlu1, Emin Taşkıran1, Harun Akar1, Öner Özdoğan2

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Amfetamin; ekstazi; ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü.

Özet

3,4-metilenedioksimetamfetamin (MDMA, ekstasi), amfetamin türevi bir maddedir ve son yıllarda genç/genç-erişkin popülasyonda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Maddenin bağımlılık yapıcı etkisinin yanı sıra yaygın kötüye kullanımı, tüm dünyada acil servislere çok çeşitli nedenlerle başvuruları arttırması nedeniyle ilgi odağıdır. Yirmi beş yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek hasta acil servise çarpıntı, bulanık görme, gelip geçici ve yayılımı olmayan 1-2 dakika kadar süren göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. Çekilen EKG'lerinde D1-AVL derivasyonlarında ST segment elevasyonu saptandı. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde yaklaşık iki saat önce keyif verici amaçlı, sayısı net olmayan ekstazi hapı kullandığı öğrenildi. Tipik göğüs ağrısının olmaması, eleve olan segmentlerin dışında resiprokal değişikliklerin izlenmemesi nedeniyle öncelikle ekstazi alımına bağlı vazospastik değişiklik düşünüldü. Verilen nitrat sonrası EKG bulgusu düzeldi. Biz bu olgu ile bu tür uyuşturucu madde kullanımı sonrasında da ciddi kardiyak yan etkiler gelişebileceğini ve herhangi bir kardiyovasküler risk faktörü olmayan, akut göğüs ağrılı genç hastalarda bunun mutlaka sorgulanıp akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.